Zdravotné zariadenie
 • PRíRODNé JóDOVé KúPELE Číž, A.S. (1798x)
 • Číž
 • 980 43 Číž
 • odbornosť:
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • vaňové a bazénové kúpele
  • vodoliečba
  • elektroliečba
  • teploliečba
  • inhalačná liečba
  • svetloliečba
  • podávanie klasických masáží
  • individuálna rehabilitácia
  • trakčná liečba