Zdravotné zariadenie
 • KúPELE BRUSNO, A.S. (2483x)
 • Brusno
 • 976 62 Brusno
 • odbornosť:
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • kardiológia
  • zdravotná sestra
  • doprava poistencov
  • kardiologická JIS
  • vaňové a bazénové kúpele
  • vodoliečba
  • elektroliečba
  • teploliečba
  • inhalačná liečba
  • svetloliečba
  • podávanie podkožných plynových injekcií
  • podávanie klasických masáží
  • individuálna rehabilitácia