Zdravotné zariadenie
  • ORTO-PED, S.R.O. (228x)
  • Björnsonova 20
  • 036 01 Martin
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)