Zdravotné zariadenie
  • TRULIK MEDICAL TECHNOLOGY, S.R.O. (244x)
  • Jedľova 26
  • 010 04 Žilina
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)