Zdravotné zariadenie
  • LABMEDTO S.R.O. (656x)
  • Pavlovova 17
  • 955 01 Topoľčany
  • odbornosť:
    • klinická biochémia
    • hematológia a transfuziológia