Zdravotné zariadenie
 • NOVAMED, SPOL. S R.O. (6337x)
 • Bernolákova 10
 • 974 05 Banská Bystrica
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • pediatrická gynekológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • telovýchovné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • plastická chirurgia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • funkčná diagnostika
  • hepatológia
  • gastroenterologická chirurgia
  • osteodenzitometria (ak je samostatné pracovisko)
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamológia