Zdravotné zariadenie
 • DPC, SPOL. S R.O. (845x)
 • Sládkovičova 9
 • 974 05 Banská Bystrica
 • odbornosť:
  • všeobecné lekárstvo
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • plastická chirurgia
  • geriatria