Zdravotné zariadenie
  • ACTIS, S.R.O. (742x)
  • NÁMESTIE SV. MICHALA 16
  • 920 01 HLOHOVEC
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)
    • lekáreň (verejná)