Zdravotné zariadenie
  • MIKLE A BARÁT S.R.O. (600x)
  • Janka Kráľa 25
  • 949 01 Nitra
  • odbornosť:
    • patologická anatómia