Zdravotné zariadenie
 • PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4569x)
 • Ružová dolina 21
 • 821 09 Bratislava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • klinická imunológia a alergológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • angiológia
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • detská chirurgia
  • klinická psychológia
  • akupunktúra