Zdravotné zariadenie
 • PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3730x)
 • Vlčie hrdlo 49
 • 821 07 Bratislava 214
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • kardiológia
  • lekáreň (verejná)
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP stomatologická pre dospelých