Zdravotné zariadenie
 • FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5219x)
 • Námestie SNP 10
 • 814 65 Bratislava
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • klinická imunológia a alergológia
  • foniatria
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • cievna chirurgia
  • gerontopsychiatria
  • klinická psychológia
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • paliatívna medicína
  • hospic