Zdravotné zariadenie
 • MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6849x)
 • Štúrová 12
 • 811 02 BRATISLAVA
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • pediatrická gynekológia
  • dermatovenerológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • plastická chirurgia
  • klinická imunológia a alergológia
  • reumatológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • nefrológia
  • endokrinológia
  • pediatrická neurológia
  • pediatrická ortopédia
  • pediatrická urológia
  • pediatrická otorinolaryngológia
  • detská dermatovenerológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • klinická psychológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • lekáreň (verejná)
  • pediatrická oftalmológia
  • psychiatrická sexuológia