Zdravotné zariadenie
  • TERéZIA MIHAĽOVÁ, VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POMôCOK "SANITA" (208x)
  • FÁBRYHO 21
  • 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)