Zdravotné zariadenie
  • TERéZIA JESENKOVá - VZP VITALIS VIGOR (337x)
  • Škultétyho 1924/4
  • 075 01 TREBIŠOV
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)