Zdravotné zariadenie
  • VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POTRIEB "SANITA" (221x)
  • Gorkého 2
  • 071 01 Michalovce
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)