Zdravotné zariadenie
  • MáRIA MARCZELLOVá, SANITAS - VýDAJňA ZDRAVOTNíCKYCH POTRIEB (221x)
  • Jesenná 9
  • 040 00 Košice
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)