Zdravotné zariadenie
  • ING. VLADIMÍR ŠĽACHTIČ (230x)
  • ŠVÁBSKA 59
  • 080 01 PREŠOV
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)