Zdravotné zariadenie
  • MUDR. VOJTKOVÁ DANIELA (686x)
  • Kalinovská 6
  • 040 01 Košice
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy