Zdravotné zariadenie
  • ANNA BERCíKOVá - VZP "NáDEJ" (284x)
  • Hollého 74
  • 071 01 Michalovce
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)