Zdravotné zariadenie
 • POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2553x)
 • Zoltána Fábryho 20
 • 079 01 Veľké Kapušany
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • psychiatria
  • urológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • endokrinológia
  • klinická logopédia
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • rýchla lekárska pomoc
  • doprava poistencov
  • magnetická rezonancia (ak je samostatné pracovisko)
  • zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby