Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6380x)
 • Nemocničná 8
 • 077 26 Kráľovský Chlmec
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • stomatológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická imunológia a alergológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • endokrinológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • centrálna sterilizácia
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve