Zdravotné zariadenie
  • MUDR. CHUDÝ IVAN (424x)
  • Zlatovská č. 2210
  • 911 05 Trenčín
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • pediatrická pneumológia a ftizeológia