Zdravotné zariadenie
  • MUDR. PODMAJERSKÝ MARTIN (412x)
  • Textilná č. 4
  • 957 01 Bánovce nad Bebravou
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo