Zdravotné zariadenie
  • MUDR. VARGA FRANTIŠEK (722x)
  • PK Nám.1.mája 6
  • 903 01 Senec
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast