Zdravotné zariadenie
  • MUDR. KOMÁROMYOVÁ BRIGITA (580x)
  • G. Czuczora 1
  • 940 01 Nové Zámky
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast