Zdravotné zariadenie
  • VARGOVÁ KRISTÍNA (168x)
  • Kuraľany č. 39
  • 935 64 Kuraľany
  • odbornosť:
    • liečebná rehabilit. a fyzioterapia porúch vybraných systémov