Zdravotné zariadenie
  • MUDR. JENČÍKOVÁ ANNA (569x)
  • Skuteckého 486
  • 900 61 Gajary
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast