Zdravotné zariadenie
  • MUDR. SLÁVIKOVÁ EVA (525x)
  • Skuteckého 16
  • 901 01 Malacky
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast