Zdravotné zariadenie
  • MUDR. FILIPOVIČOVÁ IVETA (533x)
  • Hollého 2
  • 902 01 Pezinok
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast