Zdravotné zariadenie
 • DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR BRATISLAVA (1906x)
 • Limbova 1
 • 833 40 Bratislava 3
 • odbornosť:
  • klinická biochémia
  • kardiochirurgia
  • pediatrická kardiológia
  • pediatrická pneumológia a ftizeológia
  • kardiologická JIS
  • arytmia a koronárna jednotka
  • pediatrická anestéziológia
  • pediatrická rádiológia
  • kardiologické vyšetrovacie metódy