Zdravotné zariadenie
  • MUDR. ZOJA LYSáKOVá (422x)
  • Poštová 59
  • 900 27 Bernolákovo
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo