Zdravotné zariadenie
  • MUDR. JOZEF ŠUšKA, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (739x)
  • Nám. Matice Slovenskej 6
  • 965 01 Žiar nad Hronom
  • odbornosť:
    • všeobecné lekárstvo
    • LSPP pre dospelých - ambulantná
    • LSPP pre dospelých - výjazdová