Zdravotné zariadenie
  • MUDR. KATARíNA SUCHOžOVá (650x)
  • Zupkova 27
  • 040 22 Košice
  • odbornosť:
    • vnútorné lekárstvo
    • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy