Zdravotné zariadenie
  • MUDR. RUSŇÁKOVÁ ŠARLOTA (770x)
  • OBZS Mudroňova 27
  • 036 01 Martin
  • odbornosť:
    • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
    • LSPP pre deti - ambulantná
    • LSPP pre deti - výjazdová