Zdravotné zariadenie
  • ING. ĽUBOMÍR LEHOCKÝ (217x)
  • JANTÁROVÁ Č. 1884/49
  • 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
  • odbornosť:
    • výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne)