Zdravotné zariadenie
 • MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (3150x)
 • Pod hájom 1288/116
 • 018 41 Dubnica nad Váhom
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pracovné lekárstvo
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • čeľustná ortopédia
  • klinická psychológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • ADOS, ošetrovateľstvo