Zdravotné zariadenie
 • ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA (1141x)
 • Antolská 11
 • 850 07 Bratislava
 • odbornosť:
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • doprava poistencov
  • prevoz biologického materiálu