Zdravotné zariadenie
  • DETSKÁ OZDRAVOVŇA ŽELEZNÔ (567x)
  • Železnô
  • 032 15 Partizánska Ľupča
  • odbornosť:
    • pediatria