Zdravotné zariadenie
  • LIEčEBňA PRE DLHODOBE CHORýCH ŠTIAVNIčKA (303x)
  • Štiavnička 132
  • 034 01 Ružomberok
  • odbornosť:
    • oddelenie dlhodobo chorých