Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5667x)
 • Palúčanská 25
 • 031 23 Liptovský Mikuláš
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • neurológia
  • psychiatria
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • nefrológia
  • cievna chirurgia
  • medicína drogových závislostí
  • pediatrická neurológia
  • klinická psychológia
  • pediatrická kardiológia
  • centrálna sterilizácia
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • dialyzačné
  • onkológia v gynekológii
  • onkológia v chirurgii