Zdravotné zariadenie
 • POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1432x)
 • Jesenského 85
 • 943 01 Štúrovo
 • odbornosť:
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • LSPP pre dospelých - ambulantná
  • LSPP pre dospelých - výjazdová
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • LSPP pre deti - výjazdová
  • doprava poistencov