Zdravotné zariadenie
 • MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3586x)
 • Bernolákova 4
 • 953 01 Zlaté Moravce
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • hematológia a transfuziológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • LSPP pre deti - ambulantná
  • doprava poistencov
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • kalmetizácia