Zdravotné zariadenie
 • NSP DUNAJSKÁ STREDA (7309x)
 • ul. Veľkoblahovská
 • 929 01 Dunajská Streda
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • angiológia
  • geriatria
  • klinická farmakológia
  • cievna chirurgia
  • pediatrická neurológia
  • detská psychiatria
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická kardiológia
  • lekáreň (verejná)
  • doprava poistencov
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • onkológia v gynekológii
  • gynekologická JIS