Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (12099x)
 • Vojtecha Spanyola 43
 • 012 07 Žilina
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • neurochirurgia
  • klinická imunológia a alergológia
  • radiačná onkológia
  • reumatológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • angiológia
  • geriatria
  • lekárska genetika
  • nefrológia
  • cievna chirurgia
  • detská chirurgia
  • pediatrická ortopédia
  • pediatrická otorinolaryngológia
  • detská dermatovenerológia
  • pediatrická imunológia a alergiológia
  • pediatrická reumatológia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • pediatrická pneumológia a ftizeológia
  • pediatrická nefrológia
  • centrálny príjem
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • jednotka intenzívnej a resusc. starostlivosti pre deti a novorodencov JIRS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • liečebná výživa (klinická výživa)
  • andrológia
  • pediatrická hematológia a onkológia
  • spondylochirurgia
  • gynekologická JIS
  • ortpedická JIS
  • urologická JIS
  • úrazová JIS
  • neurochirurgická JIS