Zdravotné zariadenie
 • NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (10295x)
 • Nemocničná č. 2
 • 972 01 Bojnice
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • psychiatria
  • pracovné lekárstvo
  • pediatria
  • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • ortopédia
  • urológia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • oftalmológia
  • dermatovenerológia
  • klinická onkológia
  • všeobecné lekárstvo
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • algeziológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • neonatológia
  • angiológia
  • geriatria
  • endokrinológia
  • klinická farmakológia
  • cievna chirurgia
  • pediatrická neurológia
  • klinická psychológia
  • pediatrická kardiológia
  • pediatrická nefrológia
  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotnícka pomoc (bez lekára)
  • centrálna sterilizácia
  • funkčná diagnostika
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • onkológia v gynekológii
  • gynekologická urológia
  • onkológia v chirurgii
  • pediatrická oftalmológia
  • gynekologická JIS
  • úrazová JIS