Zdravotné zariadenie
 • REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (1853x)
 • ul. Mieru 12
 • 073 01 Sobrance
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • pneumológia a ftizeológia
  • neurológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • doliečovacie oddelenie
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • paliatívna medicína