Zdravotné zariadenie
 • NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (7991x)
 • Palárikova 2311
 • 022 16 Čadca
 • odbornosť:
  • vnútorné lekárstvo
  • infektológia
  • neurológia
  • pediatria
  • gynekológia a pôrodníctvo
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • otorinolaryngológia
  • klinická onkológia
  • rádiológia
  • klinická biochémia
  • anestéziológia a intenzívna medicína
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • patologická anatómia
  • hematológia a transfuziológia
  • klinická mikrobiológia
  • plastická chirurgia
  • radiačná onkológia
  • gastroenterológia
  • kardiológia
  • neonatológia
  • geriatria
  • nefrológia
  • cievna chirurgia
  • klinická logopédia
  • pediatrická endokrinológia (vrátane detskej diabetológie)
  • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
  • centrálny príjem
  • centrálna sterilizácia
  • doliečovacie oddelenie
  • JIS jednotka intenzívnej starostlivosti - interná JIS
  • pediatrická JIS
  • neurologická JIS
  • chirurgická JIS
  • oddelenie dlhodobo chorých
  • liečebná výživa (klinická výživa)
  • onkológia v chirurgii
  • paliatívna medicína
  • gynekologická JIS
  • ADOS, ošetrovateľstvo
  • úrazová JIS