Zdravotné zariadenie
  • MUDR. JOZEF ORAVSKý (707x)
  • Šafárikova 7
  • 075 01 Trebišov
  • odbornosť:
    • otorinolaryngológia