Zdravotné zariadenie
  • MUDR. MICHALIDES MILAN (548x)
  • Prostějovská 33
  • 080 01 Prešov
  • odbornosť:
    • endokrinológia